Inhoud editie najaar 2018

De ademhaling

Deze editie gaat over de luchtwegen en enkele problemen, die zich daarbij voor kunnen doen, worden in deze editie uitgediept. Het functioneren van de luchtwegen is van levensbelang; de laatste adem uitblazen is niet voor niets synoniem aan sterven. De ademhaling vindt plaats via de luchtwegen. Ademhalen is een onbewust proces. Mensen kunnen spanning in hun lichaam afvoeren, hun concentratie verbeteren of zelfs in een meditatieve toestand geraken door bewust adem te halen. Dieren die een behandeling ondergaan met aanrakingstechnieken reageren ook vaak via hun ademhaling op pijn, spanning en ontspanning. Dat de ademhaling een belangrijk aspect is, moge duidelijk zijn…..

Adem in, adem uit

Wij allen staan in continue uitwisseling met onze omgeving; alles is met elkaar verbonden. Minuscule stoffen, maar ook bacteriën en virussen komen ons lichaam en dat van onze dieren binnen via de spijsvertering, de huid en de longen. Via de ademhaling komt bij zoogdieren zuurstof (O2) het lichaam binnen, wordt zuurstof gebruikt door de cellen en weefsels en wordt het restproduct koolzuur (CO2) weer uitgeademd. wat je via je neus inademt komt behalve in het ademhalingssysteem ook direct in aanraking met het limbische systeem, het deel van je hersenen waar emoties worden verwerkt. Relaties tussen geuren en emoties worden min of meer blijvend opgeslagen. Afkeer of voorkeur voor een bepaalde geur kan zeer lang aanhouden. Sommige geuren zullen een prettige ontspannen relatie geven, andere juist een waarschuwing. Dit zijn vaak heel persoonlijke ervaringen …..

Niesziekte en miasma’s

Bij katten komen aandoeningen aan de bovenste luchtwegen (neus, keel, bijholten, middenoor, stembanden en luchtpijp) veelvuldig voor. De aandoeningen kunnen acuut (plotseling en kortdurend), maar ook chronisch (langdurig of herhaaldelijk voorkomend) zijn. Niesziekte is één van de aandoeningen aan de luchtwegen die zowel in acute als in chronische vorm voor kan komen. In dit artikel gaat Florinda in op de homeopathische benadering van de chronische vorm van niesziekte…..

Niesziekte bij katten

Er was mij gevraagd door de redactie om iets te schrijven over niesziekte bij katten. Niesziekte is een vaak voorkomend probleem bij volwassen katten en kittens. Het probleem is multifactorieel van oorsprong, waarbij virussen (primair o.a. Calici- en Herpesvirussen) en bacteriën (secundair) een rol spelen. Klachten variëren van hoge koorts met niezen in het acute stadium (vergelijk met een acute verkoudheid of griep bij de mens) tot zweertjes in de bek, snotneuzen in allerlei kleurslagen, tranen of oogontstekingen, keelontstekingen of zelfs ook wel eens longontstekingen. Veelal zie ik in mijn praktijk de chronische gevallen, waarbij de eigenaar vraagt of er niet iets anders is dan de antibiotica die in het reguliere circuit vaak voorgeschreven wordt maar niet afdoende hulp biedt…..