Deel 1: Kennelhoest

Vanaf de editie najaar 2018 bevat Complement een nieuwe reeks met de titel “Hoe behandel jij?”. Elke keer zullen er diverse specialisten hun behandelwijze weergeven voor een specifieke aandoening. 

Kennelhoest of infectieuze tracheobronchitis is een aandoening aan de luchtwegen bij honden die vaak voorkomt. Vooral in dierenasiels en kennels kan het zich gemakkelijk verspreiden onder de aanwezige honden. In dit eerste deel van de reeks “Hoe behandel jij?” hebben we enkele therapeuten en een complementair werkende dierenarts bereid gevonden om aan te geven hoe zij omgaan met deze aandoening. Hieronder volgt eerst een algemene beschrijving van de aandoening. Daarna wordt erop ingegaan vanuit verschillende invalshoeken.

Beschrijving van de aandoening

Kennelhoest is de term voor een acute en zeer besmettelijke ontsteking van de bovenste luchtwegen (larynx en trachea). In het Engels gebruikt men de term kennel cough of infectious tracheabronchitis (ITB). Het klinisch ziektebeeld wordt gekarakteriseerd door milde tot ernstige aanvallen van een droge hoest en ademhalingsproblemen. Bij het hoesten wordt soms slijm opgegeven en gebraakt. De hoestbuien kunnen gemakkelijk opgewekt worden door lichte palpatie van de luchtpijp en het strottehoofd. Bij puppies en honden met een verminderde weerstand kan de ziekte ernstige vormen aannemen op het moment dat een secundaire bacteriële of virale infectie leidt tot een longontsteking. De incubatietijd van kennelhoest is 5 tot 10 dagen.
Bij kennelhoest kunnen meerdere virussen en bacteriën een rol spelen. Het para-influenza virus, canine adenovirus type 2 (CAV-2) of hondenziekte virus (distemper) kan de primaire of enige ziekteverwekker zijn. De canine reovirussen, het canine herpesvirus en canine adenovirus type 1 hebben mogelijk ook een rol, maar onduidelijk is welke rol precies. De bacterie Bordetella bronchiseptica kan ook de primaire ziekteverwekker zijn, vooral bij pups jonger dan zes maanden. Deze bacterie, kan net als de bacterie Pseudomonas sp, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae, ook secundaire infecties veroorzaken bij een virusinfectie van de luchtwegen. De betrokkenheid van meerdere ziekteverwekkers is gebruikelijk bij een geval van kennelhoest. Stress, temperatuur en vochtigheid hebben invloed op de vatbaarheid voor de ziekte en de ernst van de symptomen als de ziekte optreedt.

Behandeling

Voor een beschrijving van de behandeling hebben we Nicolette Bloemendaal, Nancy Groeneveld en Winnie Meeremans bereid gevonden om aan te geven hoe zij dat doen. De opmerking van Anita Ameland op Facebook over de inzet van Griekse alant is uitgewerkt.