Inhoud editie winter 2018/2019

  Anatomie en fysiologie van het oog

Het oog is een zintuig waar via licht opgevangen wordt en doorgestuurd wordt naar de hersenen. In de hersenen vindt de interpretatie plaats. In grote lijnen is de werking van het oog bij alle zoogdieren gelijk. Algemeen wordt aangenomen dat de verschillen het gevolg zijn van aanpassingen van de soort aan de specifieke visuele behoeftes van de leefomgeving en de leefwijze. In dit algemene artikel worden diverse aspecten van het oog besproken…..

Oog voor dieren

Als optometrist en veterinair natuurgeneeskundige kon het niet lang duren voordat mijn twee interesses samen zouden komen. Als natuurgeneeskundige heb ik 5 jaar lang les gehad van dierenartsen in de anatomie, fysiologie en pathologie van het dier. Het onderwerp ogen vormde daar maar een heel erg klein onderdeel van. Ik heb ooit een kleine literatuurstudie gedaan naar maanblindheid bij paarden tijdens mijn studie, maar verder heb ik mij toen nooit verdiept in oogproblemen. Als (humaan) optometrist heb ik 4 jaar lang alleen maar kennis vergaard over ogen, een ontzettend klein, maar zeer complex orgaan! Er is zoveel te zien aan en in het oog. Het is een hele aparte wereld, maar wel eentje die met de rest van het lichaam samen hangt. Dat maakt het ook zo belangrijk in de natuurgeneeskundige wereld…..

Dual-Aktivierung

Dual-Aktivierung is hersengymnastiek voor paarden. Deze trainingsmethode is bedacht en ontwikkeld door Michael Geitner in Duitsland. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de uitwisseling van gegevens tussen de linker- en de rechterhersenhelft bij paarden zo goed als niet aanwezig is. In de Dual-Aktivierung wordt het snelle heen- en weerschakelen tussen de beide hersenhelften door de links-rechts impulsen gestimuleerd…..

Maanblindheid

Maanblindheid is één van de aandoeningen die vroeger al beschreven werd. Men dacht dat de ontsteking samenhing met de stand van de maan, omdat de klachten soms elke maand terug kwamen. Hieraan ontleent de aandoening ook zijn naam: maanblindheid. Soms wordt maanblindheid nog wel eens verward met een maanoog. Bij een maanoog zien we een blauwe iris, in plaats van een bruine iris. Er is dan sprake van een kleurafwijking, terwijl er bij maanblindheid (equine recurrent uveïtis of ERU) sprake is van een immuunsysteemaandoening…..