Inhoud editie najaar 2019

Praten over poep

De ontlasting van een hond zegt veel over zijn gezondheid. In elk consult hoort de ontlasting besproken te worden. Ontlasting heeft diverse aspecten zoals kleur, geur en consistentie. Zolang de ontlasting niet de primaire vraag is, zal de eigenaar geen monster van de ontlasting meenemen naar het consult. Voor het waarnemen van afwijkingen in de ontlasting is de therapeut/dierenarts dus sterk afhankelijk van de eigenaar. Een goede vraagstelling en beschrijving van mogelijke afwijkingen in de ontlasting is daarmee belangrijk…..

Stappenplan naar gezonde darmen

Er wordt steeds meer duidelijk over de centrale plek die de darmen innemen voor een goede gezondheid. Daarom heeft De Groene Os een uitgebreid darmprotocol gemaakt. Het darmprotocol is ontwikkeld om houvast te bieden bij tal van situaties en is geschikt om in te zetten bij honden, katten en paarden. Het geeft je nieuwe inzichten en kennis van middelen waarmee je de darmen kunt ondersteunen en het darm-microbioom kunt herstellen. Het protocol bestaat uit verschillende stappen om de darmgezondheid eens écht goed aan te pakken….

Weidebeheer, een woord met veel betekenissen

Je kunt denken aan het “beheren” dus in goede conditie houden, van een weiland. Maar ook kun je denken aan het optimaal benutten van een weiland ten behoeve van de dieren die er gebruik van maken. In ons kleine Nederland is de grond zo schaars dat verschillende doelen zich moeizaam laten verenigen. Ofwel de grond wordt te intensief gebruikt, ofwel de dieren kunnen niet optimaal profiteren van de beschikbare – dure! – grond. Toch is er, met wat kennis van zaken, een goed compromis te bereiken. Hieronder een leidraad die zorgt voor optimaal behoud EN gebruik van een weiland en tevens een daaruit voortkomend ontwormingsbeleid….

Coprofagie

Verschillende dieren maken zich schuldig aan het eten van ontlasting, oftewel aan coprofagie. Het kan hierbij gaan om eigen ontlasting, de ontlasting van soortgenoten of de ontlasting van andere diersoorten. Hondeneigenaren vinden het vaak onsmakelijk en ongewest gedrag maar voor bepaalde diersoorten is het heel normaal tot zelfs van wezenlijk belang om gezond te blijven. Reden te meer om dit gedrag eens aan bod te laten komen….