Het ondernemingsplan

bmcFinanciering krijgen voor de start van je praktijk lukt alleen met een ondernemingsplan. Maar ook als je geen financiering nodig hebt, is het maken van een ondernemingsplan aan te raden. Het schrijven van een ondernemingsplan kan als moeilijk ervaren worden. Een handig en veelgebruikt hulpmiddel is het business model Canvas. Hieronder lees je meer over het ondernemingsplan en het business model Canvas.

Definitie

Een ondernemingsplan wordt ook wel een businessplan of een ondernemersplan genoemd. Een ondernemingsplan is een plan waarin de gewenste ontwikkeling en doelstellingen van je praktijk voor een bepaalde periode zijn vastgelegd en onderbouwd.

Voor wie

Een ondernemingsplan schrijf je voornamelijk voor jezelf. Door het op papier zetten van de plannen die je hebt met je eigen praktijk, worden de ideeën scherper en concreter. Het schrijven van het plan dwingt je om doelen te stellen en over bepaalde zaken heel concreet na te denken. Ook helpt het je om de markt voor je produkt of dienst beter in kaart.

“Het ondernemingsplan schrijf je vooral voor jezelf”

Als er externe partijen als investeerders benaderd worden voor het realiseren van je praktijk, is het schrijven van een ondernemingsplan strikt noodzakelijk. Het plan laat de investeerder zien wat de sterke en minder sterke punten van je praktijk zijn. Alleen als beide aangegeven zijn, kan een investeerder de mogelijkheden, risico’s en financierbaarheid van je praktijk beoordelen en bepalen of ze je praktijk willen financieren.

Inhoud

Een ondernemingsplan bestaat grofweg uit drie onderdelen: de ondernemer, de onderneming en de financiën.
De ondernemer
In dit gedeelte van het ondernemingsplan introduceer je jezelf. Je personalia, opleidingen en ervaringen geef je hier weer. Je motivatie om je praktijk te starten en je doelen vermeld je hier. Ook persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten kunnen hier weergegeven worden.
De onderneming
Dit is de kern van het ondernemingsplan. Hier beschrijf je welke produkten en/of diensten je gaat aanbieden, waar jouw onderneming gevestigd zal worden, voor welke bedrijfsvorm je kiest en wat je missie, visie en doelstellingen zijn. In de meeste gevallen komen in dit deel de volgende onderwerpen aan bod:

  • de markt (inclusief marketingplan),
  • het onderscheidend vermogen (marktanalyse),
  • de organisatie en het personeel.

De financiën
Het financieringsplan bevat de cijfermatige toelichting achter je plannen. Onderdelen van het financieringsplan zijn:

  • openingsbalans of oprichtingsbalans,
  • noodzakelijke investeringen voor de start van de praktijk,
  • winstverwachtingen,
  • de terugverdientijd,
  • cashflowanalyse,
  • de financieringsbehoefte

Business model Canvas

Het ondernemingsplan wordt meestal in rapport-vorm geschreven. Een hulpmiddel voor het schrijven van het ondernemingsplan is het business model Canvas. Het business model Canvas is ontwikkeld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. Het Canvas wordt ook wel gezien als een andere vorm van het ondernemingsplan.

“Een ondernemingsplan is geen statisch geheel”

Via het business model Canvas kan het ondernemingsplan op eenvoudige manier inzichtelijk en communiceerbaar gemaakt worden. Het is een vorm die zich leent voor het whiteboard of het prikbord waarbij je je doelen en je strategie dagelijks inzichtelijk maakt en aan kunt passen als dat wenselijk is. Een ondernemingsplan is namelijk geen statisch geheel maar een leidraad die mee verandert met de ontwikkelingen van je praktijk en de markt.

Onderdelen business model Canvas

Het business model Canvas bestaat uit negen onderdelen. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering, die essentieel zijn om succesvol te zijn, worden in het Canvas op een over-zichtelijke en visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd (zie ook afbeelding 1).
De onderkant van het business model Canvas bestaat uit de kosten en de opbrengsten. Centraal staat de waardepropositie, oftewel de onderscheidende waarde die je je klanten biedt. Links hiervan is ruimte gereserveerd voor de manier waarop je deze waarde tot stand brengt: welke partners, welke activiteiten je onderneemt en welke (hulp)bronnen je gebruikt. Aan de rechterkant staat wie je doelgroep is, wat je diensten en produkten zijn, op welke manier je je diensten en produkten levert en op welke manier je je relaties onderhoudt.

“Het business model Canvas maakt je plan eenvoudiger inzichtelijk en communiceerbaar”

Conclusie

Een ondernemingsplan schrijven is aan te raden voor iedereen die een eigen praktijk begint, ongeacht of je een externe investeerder nodig hebt. Het business model Canvas kan tevens dienst doen als ondernemingsplan. Via het vullen ervan krijg je een duidelijk beeld van de doelstellingen, van de gewenste ontwikkeling van je praktijk en wat daarvoor nodig is. De duidelijke, overzichtelijke vorm van het Canvas maakt het een model waar je gemakkelijk op terug kunt pakken. Zodat je ondernemings-plan geen statisch document blijft dat zich onderin je la bevindt, maar een dynamisch document wordt dat mee beweegt met je praktijk en de markt.