Het genot van verenigen

In deel 8 van De succesvolle praktijk gaat Winnie Meeremans in het verenigen. In 2017 is CompleVet opgericht door een aantal Belgische dierenartsen. De reden en de invulling en doelstellingen van de vereniging geeft zij in dit deel weer.

Verenigen in de complementaire diergeneeskunde is al meer dan veertig jaar geleden begonnen met de oprichting van de Groep Veterinaire Homeopathie (tegenwoordig de ScwD, studiegroep complementair werkende dierenartsen). Andere verenigingen, zoals de BCND (vereniging van beroepsbeoefenaars van complementaire en natuurlijke geneeswijzen voor dieren) en de BKHD (beroepsvereniging voor klassiek homeopaten voor dieren) werden na 2000 opgericht. Het meest recente initiatief komt van Belgische dierenartsen die zich bezig houden met complementaire geneeswijzen. Zij hebben zich vorig jaar verenigd in Complevet, de vereniging voor complementair werkende dierenartsen.

Wat een genot om als complementair werkende dierenartsen verenigd te zijn. De meesten onder ons zijn reeds jaren bezig zich bij te scholen in de homeopathie, de acupunctuur, manuele therapie of kruidengeneeskunde (fytotherapie). We werken allemaal hard om onze patiënten met een brede waaier aan therapieën te kunnen genezen, omdat we vaak het gevoel hebben dat de reguliere diergeneeskunde tekort schiet.

Holistische diergeneeskunde heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Daar zijn veel redenen voor, maar de belangrijkste is het groeiende besef dat de huidige medische wetenschap zijn beperkingen heeft. Ook de eigenaren van de dieren hebben er steeds meer behoefte aan om meer info te verzamelen en om een actieve rol te spelen in het behouden van de gezondheid van hun geliefde huisdier.

Complevet is in België opgericht door complementair werkende dierenartsen

Het is al lang geen verrassing meer dat de publieke belangstelling voor complementaire geneeswijzen gestaag gegroeid is. We worden er ons meer en meer van bewust dat het lichaam het vermogen heeft zichzelf te genezen en dat er sinds oudsher een heleboel therapieën voorhanden zijn om dit proces te ondersteunen. Ook een groot aantal dierenartsen in België zijn zich al jarenlang bewust van deze trend. Vorig jaar hebben ze besloten om zich te verenigen onder de naam Complevet, dit zijn de complementair werkende dierenartsen. Elke dierenarts in België en Nederland met interesse voor en kennis van complementaire diergeneeskunde mag lid worden van deze verening. Enkel de dierenartsen die ook echt werken met alternatieve therapieën komen op de website te staan. Zo kan het publiek via een zoekfunctie perfect achterhalen waar zich een gediplomeerde complementair werkende dierenarts bevindt.
We hebben voor de duidelijkheid 4 pijlers gekozen waarrond we de specialisaties ordenen, omdat dit de therapieën zijn die het frequentst gebruikt worden bij dieren. Het betreft de therapieën acupunctuur, homeopathie, manuele therapie en fytotherapie.

Acupunctuur

De hondenwereld zou mooier zijn als alle dierenartsen de waarde zouden kennen van acupunctuur. Zoals de naam het zegt, is de Traditionele Chinese Geneeskunde geen nieuwe wetenschap, maar een oude geneeswijze die al duizenden jaren wordt uitgeoefend. De Wereldgezondheids-organisatie (WHO) heeft zelfs een lijst gemaakt van de aandoeningen waarbij acupunctuur genezend werkt. Zie hiervoor ook de site https://www.acupuncture.org.uk/public-content/public-traditional-acupuncture/4026-who-list-ofconditions.htm.

Ook in de diergeneeskunde wordt de helende kunst van de acupunctuur al jaren gebruikt, zowel voor kleine als voor grotere dieren. In feite dateren de oudste optekeningen van het gebruik van dierenacupunctuur van 136 na Christus en dit voor de behandeling van paarden. In Europa passen dierenartsen reeds 40 jaar acupunctuur toe. De populariteit van deze therapie blijft groeien.

Acupunctuur kan gebruikt worden bij kleine dieren zoals honden, katten, konijnen, fretten en vogels, maar ook grote dieren zoals koeien, paarden, zelfs exotische dieren en dierentuindieren zoals kamelen, krokodillen en olifanten kunnen er nut van hebben.

Homeopathie

Homeopathie is een lichte, doeltreffende geneeskunst, waarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam op een natuurlijke wijze wordt gestimuleerd. Dieren reageren extra goed op een homeopathische behandeling. Vooral als er sprake is van een chronische of telkens terugkerend probleem, is homeopathie aan te raden.

De basis van deze geneeswijze is het principe “soort geneest soort”, wat zoveel wil zeggen als “een stof die ziek maakt, kan ook genezen”. Bij gezonde dieren is het afweersysteem in staat om allerlei virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkende organismen in bedwang te houden. Als het zelfherstellend vermogen van het lichaam ontregeld is en er ziekte ontstaat, heeft het lichaam hulp nodig om weer in balans te komen.

Met de homeopathische geneeskunst wordt op een holistische manier naar een dier en zijn klachten gekeken. Er wordt gezocht naar de oorzaak en naar de invloed op het mentaal en emotioneel welzijn.

Tijdens een homeopathisch consult wordt de patiënt volledig onderzocht en wordt de eigenaar gevraagd een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de klachten die het dier heeft. Het is ook belangrijk om het karakter van het dier uitgebreid te bespreken. Bij een homeopathische behandeling zijn een aantal vervolgconsulten altijd nodig. Tijdens het genezingsproces kunnen er namelijk andere symptomen naar boven komen die eerst niet zichtbaar waren. Op zulke momenten zal het nodig zijn de medicatie aan te passen.

Je kan homeopathie perfect combineren met reguliere geneesmiddelen. Homeopathie is namelijk een energetische geneeswijze. Er is dus geen chemische interactie tussen conventionele en homeopathische medicijnen. Soms is het aangewezen om bepaalde medicatie aan te passen, aangezien ze geleidelijk aan overbodig wordt. Ook daarom is het nodig om op controle te komen.

Homeopathie wordt wereldwijd door ruim 2 miljard mensen en dieren gebruikt. De remedies die voorgeschreven worden, sporen het dier zacht aan zichzelf te genezen. Homeopathie is bovendien ethisch verantwoord. De remedies worden niet getest op dieren, zijn niet verslavend of belastend voor het lichaam en zijn niet petrochemisch geproduceerd. Enkel voordelen dus.

Manuele therapie

Manuele therapie is een overkoepeld begrip voor een aantal behandelingsmethodes die dierenartsen kunnen inzetten. Onder de manuele therapieën vallen: osteopathie, cranio-sacraaltherapie, chiropractie, hydrotherapie en therapeutische massage. Al deze methodes kunnen, na een terdege studie van onder andere de anatomie, toegepast worden bij dieren. Voornamelijk bij paarden en honden zijn deze therapieën populair.

Zoals de naam al zegt, richten lichaamstherapieën zich in de eerste plaats op de structuren en het systeem van het lichaam inclusief bloedsomloop, het lymfe-stelsel, zachte weefsels, botten en gewrichten. Sommige therapieën zijn puur lichamelijk en bestaan uit verschillende soorten manipulaties, massage en bewegingen, bij andere spelen emotionele factoren een rol. Weer andere bevatten elementen die afkomstig zijn van oosterse “energie”-therapieën.

Fytotherapie

Fytotherapie is het behandelen van gezondheidsklachten met plantaardige middelen. In diverse natuurgeneeswijzen, ook in de reguliere diergeneeskunde worden regelmatig fytotherapeutische producten voorgeschreven. Veel van deze kennis is gebaseerd op eeuwenoude gebruiken. Vanuit deze kennis zijn veel enkelvoudige geneesmiddelen ontstaan. Binnen de zoöfarmacognosie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de medicinale werkzaamheid van kruiden en kruidenextracten. Diverse farmaceutische bedrijven onderzoeken kruidengeneesmiddelen uit niet-Westerse culturen om nieuwe dier-geneesmiddelen te kunnen ontdekken.

Kruiden zijn niet ongevaarlijk en kunnen niet zomaar aan elk dier gegeven worden. Vooral carnivoren zijn gevoelig voor kruidenpreparaten. Hier dient met grote omzichtig-heid voorgeschreven te worden.

De specialisaties zijn geordend rondom vier pijlers

Complevet heeft dus de specialisaties geordend rondom bovenstaande vier therapieën. Via onze website kan de diereigenaar een complementair werkende dierenarts in de buurt vinden, maar kan ook de complementair werkende therapeut een dierenarts vinden in de buurt waarmee een samenwerking mogelijk zou kunnen zijn en waarheen indien nodig doorgestuurd kan worden.

Daarnaast is het ons doel om het publiek op regelmatige tijdstippen te informeren over de complementaire dier-geneeskunde. Via onze website en onze Facebookpagina brengen wij hen op de hoogte van de verschillende aspecten van onze 4 pijlers. Op termijn hopen we voor het bredere publiek een referentie te worden en ervoor te zorgen dat er via ons juiste informatie en een juiste dierenarts kan gevonden worden.