Doen

 

DeOlijfboom_Logo

Er is veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen die een ondernemer moet hebben om succesvol te zijn in het ondernemen. Martijn Driessen is in 2005 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het onderwerp “Ondernemerschap”. Albert Gray bestudeerde veel succesvolle mensen. Zijn quote “Succesvolle mensen hebben de gewoonte dingen te doen die anderen niet willen doen” is zijn belangrijkste conclusie. Met die quote slaat Albert Gray de spijker op de kop. In de eerste aflevering van “de succesvolle praktijk” gaat Saskia Jongma-Faber hier op in.

Definities

Om te kunnen bepalen wat succesvol ondernemen is, is het nodig eerst enkele definities te geven:
Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening en risico een bedrijf heeft en runt. Ondernemerschap (ondernemend zijn) is kansen zien en benutten door middel van een eigen bedrijf of binnen een bedrijf waarmee waarde gecreëerd wordt voor het individu en de omgeving. Duidelijk moge zijn dat een ondernemer niet ondernemend hoeft te zijn en een ondernemend iemand geen ondernemer.
Succes wordt gedefinieerd als een geslaagde verwezenlijking van een voornemen. Succes is dus de mate waarin je in staat bent je eigen doelen te verwezenlijken.
Samengevoegd kan succesvol ondernemen dus gedefinieerd worden als het slagen in het creëren van waarde voor jezelf en je omgeving door kansen te benutten.

Te leren of persoonlijkheidskenmerk?

De meningen verschillen enorm of ondernemen te leren is of dat het een persoonlijkheidskenmerk is. Om te bepalen hoe ondernemend je bent, heeft Martijn Driessen de E-Scan ontwikkeld gebaseerd op het Ondernemers Competentie Model. Dit model bestaat uit vier hoofd-elementen: Motivatie, Persoonskenmerken, Kwaliteiten en Kennis. Op zijn website stelt Martijn Driessen dat zijn E-Scan de kans op succes voor ondernemers vergroot.

“Succesvolle mensen hebben de gewoonte dingen te doen die anderen niet willen doen”

Doen

Volgens Albert Gray is “doen” echter de kern van het succesvol zijn. Andere belangrijke punten uit zijn quote zijn het einddoel dat succesvolle mensen voor ogen hebben en de zelfdiscipline. Het einddoel, de visie, geeft richting aan het doen. De zelfdiscipline die uit zijn quote volgt, is eigenlijk één van de vele eigenschappen die het “doen” makkelijker maken.
Meerdere eigenschappen
Maar naast zelfdiscipline zijn er nog meer eigenschappen die het doen gemakkelijker maken. Het zijn de eigenschappen die in meer of minder mate aanwezig moeten zijn wil je succesvol kunnen ondernemen.
In een online marktonderzoek werd “geloof in mezelf” het meeste genoemd als veroorzaker van succes (84%). Op nummer 2 stond “positief denken”. Vertrouwen in jezelf en in een goede afloop, maakt het makkelijker om te doen. Verbinding maken met jezelf en weten wat jouw identiteit is, zorgt dat je kunt gaan doen op een wijze die bij jou past. Het kost dan minder energie en is daarmee makkelijker.
Passie en missie worden vaak genoemd als noodzakelijke eigenschappen. Als je iets doet wat jouw passie heeft, geeft dat energie. Het is makkelijker om door te zetten ook als er tegenslagen zijn.
Door diverse kenners en specialisten wordt durf ook genoemd als belangrijk aspect van het succesvol ondernemen. Tijdens de ondernemersbeurs “Natuurlijk ondernemen” hield Dorien te Pas een lezing met als titel “Durven doen”. Dat durf belangrijk is, is niet vreemd. Het is makkelijker om te doen als je uit je comfortzone durft te treden, als je risico’s durft te nemen, als je durft keuzes te maken en als je durft zichtbaar te zijn.

Visie

Als we ons echter alleen richten op het doen, is dat nog niet voldoende. Een visie, vaak opgeschreven in een ondernemersplan, is minstens zo belangrijk. Een visie geeft richting aan je doen en zorgt dat het doen van minder prettige taken (de taken die volgens Albert Gray succesvolle ondernemers niet nalaten te doen) een duidelijk doel krijgen, overzichtelijk worden en daardoor minder vervelend zijn.

Slotwoord

Duidelijk is dat je om succesvol te kunnen worden als therapeut het onderstaande niet alleen in gedachten moet houden, maar gewoon moet ondernemen:

 Bepaal welke richting je uit wilt en ga aan de slag!