Afstemmen op de klant

In deel 7 van de reeks “De succesvolle praktijk” bespreken we met de vier elementenleer wat de invloed van jouw type als therapeut en van het type eigenaar is op je communicatie.

Heb jij dat ook al eens meegemaakt? Je staat op een beurs of informatiedag waar ook collega-therapeuten staan die hetzelfde doen. De ene potentiële klant komt bij jou langs en blijft hangen. De andere komt wel langs maar loopt, nadat je pakweg twee zinnen hebt gesproken, door naar je collega-therapeut om vervolgens daar te blijven hangen. Hoe kan dat? Waarom voelt de ene klant zich aangetrokken tot jou en de andere juist tot een collega-therapeut?

En als je een eigenaar in je praktijk ontvangt en het behandelplan communiceert? Waarom begrijpt de ene klant gelijk wat de bedoeling is en gaat ermee aan de slag terwijl het je maar niet lukt om het een andere klant duidelijk te maken? Wat gebeurt hier? En belangrijker nog: Wat kan ik hiermee?
Bovenstaande ligt voor een deel aan de manier waarop je communiceert. Bij de ene potentiële klant communiceer je effectief met jouw vaste manier van communiceren, bij de andere juist helemaal niet. Dat ik daarbij spreek over de vaste manier van communiceren is niet toevallig want daarmee geef ik aan dat daar inderdaad iets aan te doen is.
Maar hoe zit dat dan precies? Om daar zicht op te krijgen, neem ik je in dit artikel mee op een reis langs verschillende persoonstypen. Er zijn verschillende indelingen mogelijk maar in dit artikel pak ik daarvoor de vier elementenleer bij de hand. In de vier elementenleer worden vier typen onderscheiden. Je bent overwegend een Water type, een Vuur type, een Aarde type of een Lucht type. Vaak zul je beseffen dat je een combinatie bent van twee of zelfs drie typen.

“Jouw persoonstype bepaalt de manier waarop jij communiceert”

Elk afzonderlijke type heeft kwaliteiten en behoeftes. De kwaliteiten vertellen daarbij iets over de manier waarop jij communiceert, hoe jij de anamnese afneemt, het behandelplan voorlegt en zelfs de opvolging doet. De behoeftes zeggen meer over de klant. Daar kom ik later op terug.

Typen therapeuten

Bij het bespreken van de type therapeuten begin ik bij het Vuur type. Het is het meest ongeduldige type en als jij het bent zul je waarschijnlijk met enige moeite geboeid zijn gebleven tot hier.

De Vuur therapeut
Het Vuur type heeft als kwaliteiten: initiatiefrijk, optimist, energiek, zelfvertrouwen en onafhankelijk. Door deze eigenschappen ziet de Vuur therapeut elk nieuw probleem als een uitdaging en die uitdaging gaat hij graag voor je aan. Hij heeft duidelijk de leiding tijdens de anamnese en tijdens het hele proces. Hij denkt snel en laat de eigenaar moeilijk uitpraten. Hij heeft al gelijk een beeld van wat er aan de hand is. Hij communiceert direct. Hij geeft altijd aan dat hij je probleem op kan lossen. Hij zal daarbij vooral de nieuwste behandelingsmethoden aanraden. Met zijn enthousiasme en positieve instelling zal hij de eigenaar het vertrouwen geven dat het probleem opgelost zal worden.

De Water therapeut
Het Water type heeft als kwaliteiten: goed luisteren, relaties onderhouden, aanvoelen en sociaal. De Water therapeut is erg begaan met zijn klanten. Hij luistert invoelend naar de eigenaar. Hij kan zich daarbij zelfs volledig identificeren met de eigenaar, het dier en zijn probleem. Hij neemt de energie van het dier en de relatie tussen het dier en de eigenaar feilloos waar. Gevoelsmatig weet hij precies wat er aan de hand is. Met zijn warme manier van communiceren geeft hij de eigenaar het gevoel dat die niet alleen staat bij het oplossen van het probleem. Vooral manuele therapieën zullen onderdeel uitmaken van zijn behandeling.

De Aarde therapeut
Het Aarde type heeft als kwaliteiten: gestructureerd, realistisch, nuchter en praktisch. Tijdens de anamnese stelt de Aarde therapeut al de vragen die op zijn gestructureerde anamneseformulier staan. Niets wordt aan het toeval overgelaten en je kunt er zeker van zijn dat hij geen waarneming vergeet. Zijn advies is gestructureerd. Hij stelt bij voorkeur een behandeling voor waarmee hij al goede ervaringen heeft. Met onderzoeken heeft hij niet zo veel, met recensies des te meer. Door zijn realistische schets van de mogelijkheden tot herstel kan de klant heel goed inschatten waar hij aan begint.

De Lucht therapeut
Het Lucht type heeft als kwaliteiten: verbanden leggen, communicatief sterk, rationeel en objectief. De Lucht therapeut is sterk in het leggen van verbanden en het objectief beoordelen van een situatie. Tijdens het gesprek met de eigenaar toetst hij zijn ideeën via extra vragen voor de eigenaar. Hij werkt graag samen en zal de eigenaar het idee geven dat er gezamenlijk naar een oplossing gezocht en gewerkt wordt. Het advies dat gecommuniceerd wordt, verbindt logica, de actuele situatie en de theorie met elkaar. Voor energetische waarnemingen is minder ruimte. Het advies dat hij voorlegt, toetst hij bij de eigenaar op haalbaarheid en therapiebereidheid.
Bij het lezen van de beschrijving van de typen therapeuten, heb je jezelf wellicht al herkend. Je weet nu hoe jij communiceert en hebt zelfs al een idee gekregen hoe het ook kan. Ik ga nu door naar de klant, naar de eigenaar van het dier.

De klant/eigenaar

De wijze van communicatie die een eigenaar vraagt, kun je afleiden uit de behoeftes van zijn persoonstype. Deze behoeftes hangen nauw samen met de kwaliteiten. Behoeftes komen terug in het type vragen dat de klant stelt.

“Elk persoonstype heeft eigen behoeftes en vragen”

De Aarde klant
Een Aarde eigenaar verlangt een realistisch behandelplan dat zijn effectiviteit al bewezen heeft. Energetische behandeltechnieken passen minder goed bij hem omdat hij iets pas gelooft als het in een zichtbare, concrete vorm te gieten is. Hij zal vragen wat de reeds opgedane ervaringen met de voorgestelde therapie zijn. Ook is hij de klant die al in een vroeg stadium vraagt naar de precieze kosten. Hij verlangt een gestructureerd en concreet stappenplan waarmee hij aan de slag kan gaan. In de uitvoering van het stappenplan is hij precies, volhardend en geduldig.

De Water klant
De Water eigenaar is een echt gevoelsmens. Hij vraagt van jou als therapeut een warme en betrokken instelling. Zijn vragen zullen vooral gericht zijn op wat hij en de andere gezinsleden samen kunnen doen en of de voorgestelde behandeling nadelige effecten heeft voor het dier. Geef aan hoe het hele gezin mee kan helpen om het probleem aan te pakken, geef verduidelijkende instructies en er zal veel therapiebereidheid zijn. Bij de Water klant kun je gerust de energetische aspecten van het probleem en de bijbehorende spiritualiteit bespreken.

De Lucht klant
De Lucht eigenaar verlangt van de therapeut een objectieve uiteenzetting van het probleem. Hij zal vragen naar de theorie en jouw visie als therapeut. Het voorgestelde behandelplan moet logisch volgen uit de analyse van het probleem en ook zodanig gecommuniceerd worden. Een schematische weergave van het behandelplan en de te verwachten resultaten, zal hij zeker waarderen. De Lucht eigenaar wil je denkwijze kunnen volgen. Als dat het geval is, zal zijn therapiebereidheid groot zijn.

De Vuur klant
De Vuur eigenaar is ongeduldig. Maak je anamnese niet te lang. Tijdens de anamnese heb je grote kans dat hij je regelmatig onderbreekt met nieuwe informatie waarbij hij zich afvraagt welke invloed dat heeft op jouw conclusies. Natuurlijke therapieën, die vaak meer tijd kosten dan een reguliere behandeling, passen eigenlijk niet goed bij hem. Ook heeft hij de neiging om van de ene naar de andere therapeut te gaan omdat de resultaten niet snel genoeg komen of de behandeling hem niet bevalt. Breng het behandelplan zo dat hij het idee heeft dat het zijn plan is en laat ruimte voor eigen invulling. Stel het nog niet volledig uitgekristalliseerde behandelplan voor met veel enthousiasme en superlatieven en hij zal er zeker mee aan de slag gaan. Of hij het volhoudt, is dan afwachten.

Afstemmen

Ik heb nu dus zowel de invloed van het persoonstype op de communicatie van de therapeut als op de wensen van de klant geschetst. Afstemmen op de klant is zinvol om de effectiviteit van je communicatie, de therapiebereidheid en de kans op succes te vergroten. Gebruik bovenstaande informatie om bij elke klant een inschatting te maken van het type dat hij is, de manier waarop hij de informatie voorgeschoteld wil hebben en pas je communicatie daar op aan. Je zult zien dat het werkt!